Home | Prohlášení o soukromí & cookies

Prohlášení o soukromí & cookies

Osobní informace

Vastbouw Czech (dále jen Vastbouw) respektuje vaše soukromí a prohlašuje, že bude s vašimi osobními údaji zacházet opatrně a důvěrně. Tyto údaje nejsou zapůjčovány, pronajímány ani prodávány, ani zveřejňovány jiným způsobem ani poskytnuty třetím stranám. Vastbouw zpracuje vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy v této oblasti. Odesláním Vašich osobních údajů prostřednictvím webové stránky www.vastbouw.cz souhlasíte s tím, že Vastbouw bude tyto údaje používat v souladu s těmito předpisy. Vastbouw se sídlem v Mánesova 459/46, 370 01 České Budějovice, je zodpovědný za zpracování osobních údajů, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.


Kontaktní informace:

www.vastbouw.cz, Mánesova 459/46, 370 01 České Budějovice, +420 387 202 973


Osobní údaje, které zpracováváme

Vastbouw zpracovává vaše osobní údaje, protože využíváte naše služby a / nebo proto, že nám je poskytujete sami. Níže naleznete přehled osobních údajů, které zpracováváme:

- Jméno a příjmení

- Název společnosti

- Podrobnosti adresy

- E-mailová adresa

- Další osobní údaje, které aktivně poskytujete, například vytvořením profilu na této webové stránce, v korespondenci a telefonicky.


Zvláštní a / nebo citlivé osobní údaje, které zpracováváme

Naše webové stránky a / nebo služba nemá v úmyslu shromažďovat údaje o návštěvnících webových stránek mladších 16 let. Pokud nemají povolení od rodičů nebo opatrovníka. Nemůžeme však ověřit, zda je návštěvník starší než 16 let. Doporučujeme proto rodičům, aby se zapojili do on-line aktivit svých dětí, aby se zabránilo shromažďování údajů o dětech bez souhlasu rodičů. Pokud jste přesvědčeni, že jsme bez tohoto povolení shromáždili osobní údaje o nezletilé osobě, kontaktujte nás prosím na adrese info@vastbouw.cz a tyto informace odstraníme.


Za jakým účelem a na jakém základě zpracováváme osobní údaje

Vastbouw zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:

- Abychom Vám mohli zavolat nebo poslat e-mail, pokud je to nezbytné k tomu, abychom mohli řádně provést naše služby

- Informovat Vás o (nových) produktech a službách společnosti Vastbouw a o činnostech zaměřených na zvýšení klientské základny

- Informovat vás o změnách našich služeb a produktů

- Dodávat zboží a služby

- Vastbouw analyzuje vaše chování na webových stránkách s cílem zlepšit webové stránky a přizpůsobit rozsah produktů a služeb vašim preferencím.


Vastbouw Vaše osobní údaje neuchovává déle, než je nezbytně nutné k dosažení cílů, pro které jsou vaše údaje shromažďovány.


Sdílení osobních údajů se třetími stranami

Vastbouw neprodává ani neposkytuje Vaše informace třetím stranám a poskytuje je pouze v případě, že je to nezbytné pro realizaci naší smlouvy s Vámi nebo pro splnění zákonné povinnosti. Uzavíráme smlouvu o zpracování se společnostmi, které zpracovávají vaše údaje v našem zastoupení, abychom zajistili stejnou úroveň bezpečnosti a důvěrnosti vašich údajů. Vastbouw zůstává regulátorem těchto procesů ve smyslu Všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů.


Cookies nebo podobné techniky, které používáme

Vastbouw používá funkční a analytické cookies. Cookie je malý textový soubor, který je uložen v prohlížeči vašeho počítače, tabletu nebo smartphonu při první návštěvě této webové stránky. Vastbouw používá cookies s čistě technickou funkčností. Zajistíte, že webová stránka bude fungovat správně a že si například zapamatujete upřednostňovaná nastavení. Tyto cookies se také používají k tomu, aby webové stránky fungovaly správně a aby byly optimalizovány. Při vaší první návštěvě našich webových stránek jsme Vás již informovali o těchto cookies a jak je umístit. Soubory cookie můžete zrušit nastavením internetového prohlížeče tak, aby cookies již nebyly uloženy. Kromě toho můžete také smazat všechny informace, které byly dříve uloženy prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče. Vysvětlení viz: http://cs.wondershare.com/recover-data/delete-cookies-from-web-browser.html


Zobrazení, úprava nebo odstranění dat

Vaše osobní údaje máte právo prohlížet, opravovat nebo mazat. Můžete tak učinit kontaktováním nás. Kromě toho máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním dat nebo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů naší společností a máte právo na přenositelnost údajů. To znamená, že nám můžete podat žádost o zaslání osobních údajů, které o vás nebo jiné Vámi zmíněné organizaci uchováváme. Pokud chcete využít svého práva vznést námitky a / nebo práva na přenositelnost dat nebo máte-li další dotazy / připomínky k zpracování dat, zašlete prosím specifikovaný požadavek na adresu info@vastbouw.cz. Abychom zajistili, že Vaši žádost o inspekci provede, žádáme, abyste spolu s žádostí zaslali kopii svého dokladu totožnosti. Udělejte v této kopii svou pasovou fotografii, MRZ (strojově čitelná zóna, proužek s čísly v dolní části pasu), číslo pasu rodné číslo. To proto, abychom ochránili Vaše soukromí. Vastbouw odpoví na Vaši žádost co nejrychleji, ale v každém případě do čtyř týdnů. Společnost Vastbouw by také ráda zdůraznila, že existuje možnost podat stížnost vnitrostátnímu orgánu pro ochranu údajů, Úřadu pro ochranu údajů. Můžete tak učinit na následujícím odkazu: https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10&p1=3938


Jak chráníme osobní údaje

Vastbouw bere ochranu vašich osobních údajů vážně a přijme vhodná opatření, aby zabránil zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu, nechtěnému vyzrazení a neoprávněným změnám. Pokud máte dojem, že vaše data nejsou řádně zabezpečena nebo existují známky zneužití, kontaktujte nás prosím na adrese info@vastbouw.cz nebo +420 387 202 973.